Saler og priser Bestilling/forespørsel
Forside
Spør om dato

Her kan du sende oss en forespørsel om leie av våre lokaler. Oppgi hvilken sal du er interessert i og om du ønsker kjøkken.

Du får en kvittering når epost er sendt, men du får ikke bekreftelse på om det er plass før vi har svart deg i en epost. Husk å oppgi din epostadresse.

Avtale om leie er bindende først når leiekontrakt er undertegnet av begge parter.
Leiedato:
Tidspunkt:
Ant. pers.:
Vi ønsker:
Sal A: Sal B: Kjøkken:
Leietaker:
Telefon:
E-post:
Tonsenhagen velhus, Selvbyggerveien 102b, Oslo - tel 22 65 81 69. Epost: post@tonsenhagenvelhus.no
Kontortid: tirsdag kl 11 - 14.30 og kl 18 - 20, onsdag kl 11 - 14.30. Juli stengt.